Vertaalopleiding

De Vertaalopleiding bij de Vakgroep Neerlandistiek is een tweejarige opleiding die  ook als bijscholing gevolgd kan worden. Je kunt hier twee of drie van de A, B, C-talen kiezen, bijvoorbeeld Hongaars en Nederlands of Hongaars, Nederlands en Duits. De opleiding duurt drie of vier semesters. Je leert naast het puur vertalen ook hoe uitgeverijen werken, wat redactiewerk inhoudt, hoe de Europese Unie in elkaar steekt en de basis van juridische taal en rechtsbeginselen.

De Vertaalopleiding is geen universitaire studie, maar je kunt de opleiding als MA-student volgen en dan wordt het een onderdeel van je MA-studie.

Als je de Vertaalopleiding met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een certificaat waarmee je je kunt vestigen als zelfstandig vertaler. Hiervoor dien je een fordítüi igazolvány (een officieel vertalerspasje) aan te vragen.

In de Vertaalopleiding bij onze vakgroep zit inbegrepen:

- Literair vertalen

- Vak vertalen

- Allround vertalen

 

Uniek aanbod

De docenten van de Vertaalopleiding bij de Vakgroep Neerlandistiek zijn allemaal zelf erkend literair vertalers. Doordat de Vertaalopleiding aan de universiteit wordt gedoceerd krijgt literair vertalen ruimschoots de aandacht. Ook kunnen de studenten van deze opleiding deelnemen aan vertaalworkshops waar gerenommeerde schrijvers voor worden uitgenodigd.  

De volgende vakken komen in de Vertaalopleiding aan bod:

Vak: Nederlandse taalverwerving I
Code: 1-FORDL 2111h (B taal)
Aantal studiepunten: 2+2*=4
Docent: Cora-Lisa Sütő
Studenten: Eerstejaars Vertaalopleiding met Nederlands als B-taal


Omschrijving:                    

Het middels lees-, schrijf-, luister- en spreekopdrachten ontwikkelen en verfijnen van de kennis van de Nederlandse taal. Aan bod komen grammatica en idioom, stijlregisters en subtiele verschillen tussen het Nederlands en het Hongaars.

 

Vak: Vertaaloefeningen 3
Code: 4-FORDL 3351h (AC)
Aantal studiepunten: 3
Docent: Cora-Lisa Sütő
Studenten: Tweedejaars studenten Vertaalopleiding  met Nederlands als C-taal

Omschrijving:                         

Oefeningen in het vertalen van Hongaarse teksten naar het Nederlands.
                                                       
        

Vak: Vertaaltechnieken I
Code: 2-FORDL 3121h (AB)
Studiepunten: 3
Docent: Cora-Lisa Sütő
Studenten: Eerstejaars studenten Vertaalopleiding met Nederlands als B-taal

Omschrijving:

Doel van de cursus is het leren kennen en herkennen van de vertaaltransformaties die nodig zijn om een Hongaarse tekst met succes in goed Nederlands om te zetten.

Vak: Vertalen van juridische teksten
Code: FORDL 4321h
Aantal studiepunten: 3
Soort College:
Werkcollege
Docent: Krisztina Soós
Studenten: Studenten van vertaalopleiding
Taal:
Nederlands


Omschrijving:

Vertalen van verschillende soorten juridische teksten: overeenkomsten, arresten, wetteksten enz., maar ook krantenartikelen over juridische onderwerpen.