Universiteit

Károli Gáspár Universiteit
van de Gereformeerde Kerk in Hongarije

De officiële voorganger van de Gereformeerde Károli Gáspár Universiteit was de Gereformeerde Theoligische Academie van Boedapest, opgericht in 1855. In 1990 kreeg de academie de status van Universiteit toegekend van het Hongaarse Parlement. De Algemene Vergadering van de Gereformeerde Kerk in Hongarije besloot in 1993 om er een Universiteit met meerdere faculteiten van te maken. Tegelijkertijd werd besloten om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan met West-Europese (in het bijzonder de Nederlandse en Belgische), Amerikaanse en Japanse hoger onderwijsinstellingen.Onze primaire doelstellingen zijn:

  • Om een divers, breed gedragen, op verschillende niveaus onderwijs te bieden van hoogwaardige kwaliteit in overeenstemming is met de intellectuele erfenis van de Gereformeerde Kerk;

  • Om garant te staan voor onderwijsfaciliteiten voor studenten en om ze te steunen in de ontwikkeling van hun academisch potentieel;

  • Om de eeuwenlange traditie van Protestants en Hongaars hoger onderwijs voort te zetten;

  • Om de ontwikkeling van de Kerk en Natie te dienen door middel van onderwijs en academische activiteiten in de geest van een universitas scientiarum.

  Onze faculteiten zijn:
  • Faculteit Rechtsgeleerdheid

  • Faculteit Geesteswetenschappen

  • Faculteit Godsgeleerdheid

  • Faculteit Lerarenopleiding