Studiedagen

Studiedagen van de Hongaarse neerlandistiek hebben een lange traditie. De eerste van de reeks werd in 1998 op initiatief van de Vakgroep Nederlands aan de Eötvös Loránd Universiteit Boedapest (ELTE) georganiseerd. Het doel van deze studiedagen is dat de drie vakgroepen Nederlands in Hongarije – die van de Universiteit Debrecen, de Károli Gáspár Hervormde Universiteit en de Eötvös Loránd Universiteit – samen met hun studenten en docenten hun werk en onderzoek presenteren en eventuele samenwerkingsprojecten op touw zetten. Soms hebben deze studiedagen een gemeenschappelijk thema zoals de didactiek van het literatuur- en taalonderwijs, woord en beeld, literair vertaling, Nederlands-Hongaarse culturele contacten etc. De organisatie rouleert jaarlijks onder de drie vakgroepen.

In 2014 was de vakgroep van de ELTE aan de beurt. Op 6 november 2014 begon de studiedag in Boedapest met een lezing van Barbara den Ouden (Het Nederlands Letterenfonds). Vervolgens werd een Hongaarstalig rondetafelgesprek gehouden met het thema 'De rol van bemiddelaars in literaire receptie'. Vertegenwoordigers van de belangrijkste bemiddelaars en instituties op het gebied van literair vertalen waren van de partij: van Het Nederlands Letterenfonds en Het Vlaams Fonds voor de Letteren, van drie Hongaarse uitgeverijen die de meeste Nederlandstalige boeken uitgeven, en een aantal literair vertalers zelf zoals Mari Alföldy en Anikó Dároczi, Judit Gera en Szabolcs Wekerle. Doorgaans wordt Nederlands als voertaal gebruikt op de studiedagen, maar dit gesprek werd in het Hongaars gehouden en vertaald.

In de middag presenteerden de beste twee studenten van elke vakgroep hun onderzoek. De dag wordt afgesloten met een presentatie van het lopende project Weerkaatsingen: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanuit Hongaars perspectief (2014-2017) door Judit Gera, Daróczi Anikó, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi.

Er wordt met veel genoegen teruggekeken op deze inspirerende studiedag.

Voor foto's, klik hier.

Voor het programma, klik hier.