Opties na studie

Wat zijn je opties na je studie Neerlandistiek?

Tijdens je opleiding Neerlandistiek ontwikkel je een brede kennis, waarmee je kunt solliciteren op banen op het gebied van media, onderwijs en bedrijfsleven.

Niet alleen van de kant van het Nederlandse en Vlaamse Bedrijfsleven en Culturele instellingen bestaat belangstelling voor de Károli-neerlandici, maar in het bijzonder ook van de kant van grote multinationals met dochtervestigingen in Hongarije, zoals General Electric, Douwe Egberts, ING en IBM.

De meest voorkomende beroepen met een opleiding Neerlandistiek zijn:

·Leraar

·Vertaler

·Gids

·Hostess

·Receptionist

·Medewerker Klantencontacten in het bedrijfsleven

 

Alumni aan het woord

 

Eszter Kiss

“Ik leerde de Nederlandse taal en cultuur aan Károli Gáspár Universiteitvan moedertaalsprekers uit België en Nederland waar ik later in mijn carriere veel profijt van had. Bij het eerste bedrijf waar ik werkte, een multinationale IT firma, waren de helft van mijn meest directe collega’s en 100% van de klanten daar, Nederlandstalig. Na een aantal maanden werd ik trainer binnen de organisatie waar ik ook mijn kennis van methodologie en mijn creativiteit nodig had. Nu werk ik bij GE Healthcare waar ik al mijn ervaring en mijn kennis van het Nederlands, zowel verbaal als schriftelijk, kan gebruiken als vertegenwoordiger van de Nederlandse klanten, in dit geval ziekenhuizen.”

 

 

Tibor Tyukodi

 

Waarom heb jij Nederlands gestudeerd? Deze vraag krijg ik vaak te horen. Hetantwoord weet ik nog steeds niet maar ik weet weldat het een goede keuze was. Ik kan me nog goed herinneren dattoen ik 18 was, ikop een zekere dag over mijn toekomst moest beslissen. Natuurlijk was het niet makkelijk. Er zijn niet veel mensen die al op zo’n jongeleeftijd weten wat zij over5, 10 of 15 jaar willen doen. Ik had alleen voor ogen dat ik iets wilde studeren waarmee ik na mijn studie goede kansen zou hebbenom een baan te krijgen. En ik had gelijk. Al tijdens mijn studie vond ik een leuke baan, waar ik mijn kennis van het Nederlandskon gebruiken. Momenteel heeft mijn positie in dit bedrijf niet veel meer met Nederlands te maken, maar het is zeker dat ik zonder deze kennis dieik op de Károli Gáspár universiteit heb meegekregen, nu niet hier zou zijn. Niet alleen de taal maar ook alles wat ik over interculturele communicatie, lichaamstaal en sociolinguistiek heb geleerd, heeft mij geholpen om in een multinationaal bedrijf ophoog niveau te kunnen presteren. Niet te spreken overal die vrienden en contacten die ik bijde vakgroep Neerlandistiekheb gemaakt. De vraag is niet waarom ik Nederlands gestudeerd heb, de vraag is of het het waard was. En daarop kan ik in één woord bevestigend zeggen: ”JA”.

 

 

- Nora Pauman-Arvay

- Zsuzsanna Lenart

- Eszter Molnar

 

Voor vacatures zie:

 

- Facebook/groups/job offers

- Facebook/groups/jobs & internships in Europe

- Randstad.hu

- Freelance.nl