Opleiding Neerlandistiek

De opleiding Neerlandistiek bestaat uit een major- en een minorprogramma. Tijdens beide opleidingen wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Er ligt veel nadruk op de geschiedenis van het taalgebied, kunst, economie, werkgelegenheid en vertalen.

Hoge kwaliteit

Kenmerkend voor de vakgroep is de hoge kwaliteit van het onderwijs en de goede sfeer. Er wordt gewerkt in kleine groepen wat bevorderlijk is voor het persoonlijke contact tussen docent en student; elke student krijgt de vereiste individuele aandacht wat de wederzijdse persoonlijke betrokkenheid vergroot. Met plezier studeren staat garant voor een hoge kwaliteit en inzet van alle betrokkenen.

Major (180 ECTS)

Het majorprogramma Neerlandistiek duurt 4 jaar. Voor beide curricula (major en minor) geldt dat naast de Nederlandse en Vlaamse taal en literatuur ook de geschiedenis en de kunst van het taalgebied in het studieprogramma ruime aandacht krijgen. Tijdens de majoropleiding kan je een minor vak of een specialisatie kiezen. Als onderdeel van de bachelor-majoropleiding bij de vakgroep Neerlandistiek is dat vertalen of een ander minor vak.

 

Major en minor

De volgende vakken komen in het major- en minorprogramma aan bod:

  • Taalverwerving
  • Syntaxis
  • Europese Unie
  • Internationale Betrekkingen
  • Morfologie
  • Sociolinguistiek
  • Middeleeuwse en moderne literatuur
  • Literaire vertaling
  • Cultuurgeschiedenis
  • Zeventiende eeuwse schilderkunst

Minor (50 ECTS)

Het minorprogramma Neerlandistiek bestaat voor een deel uit de vakken van het majorprogramma, maar duurt slechts 2 jaar.

 

Master (MA)

De vakken voor de masteropleiding zijn ongeveer hetzelfde als bij de bacheloropleiding: taalverwerving, literatuur, taalkunde, kunstgeschiedenis, vertalen, maar alles op een hoger niveau. Het is een verdieping van de Nederlandse taal en cultuur, een specialisatie in literatuur of taalkunde en de voorbereiding om een eigen onderzoek uit te voeren in het kader van een MA-scriptie.

 

 

 

Vakken voor Major en Minor studenten

 

Vakken 1e jaar Major (BA)

 

Vakken 2e jaar Major (BA)

 

Vakken 3e jaar Major (BA)

 

Vakken 1e jaar Minor

 

Vakken 2e jaar Minor

 

Vakken 1e jaar Master (MA)

 

Vakken 2e jaar Master (MA)

 

Vakken Vertaalopleiding

 

Debatcursus