Taalunie

 

Nederlandse Taalunie

In 2015 organiseert de Nederlandse Taalunie voor de 60e keer zomercursussen Nederlandse taal en cultuur voor buitenlandse studenten. Deze cursussen zijn een goede aanvulling voor studenten die buiten Nederland, Vlaanderen of Suriname Nederlands studeren.

Accent op Taalvaardigheid

De twee zomercursussen, een in Zeist en een in Gent, bestaan uit een programma van drie weken dat is gericht op taalverwerving en kennis van land en volk. Het accent ligt op communicatieve taalvaardigheid en niet op expliciete woordenschat- en grammaticaoefeningen.

Internationaal gezelschap

Tijdens de drie weken in Nederland of in België kunnen studenten Neerlandistiek de kennis die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan, verbreden en verdiepen. Studenten krijgen er ruimschoots de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen. Jaarlijks nemen er ongeveer 200 studenten aan deze zomercursussen deel.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit dagelijkse lessen in de ochtenduren, behalve op zondagen en de dagen waarop excursies plaatsvinden. Taalvaardigheidstraining is de hoofdzaak in het lesprogramma. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal onderwerpen op het gebied van taalkunde, letterkunde en kennis van land en volk.

Voordrachten

In aanvulling op het lesprogramma houden hoogleraren en andere deskundigen voordrachten, gevolgd door discussie. Deze voordrachten hebben betrekking op belangrijke aspecten van de Nederlandse/Vlaamse samenleving zoals politiek, kunst, letterkunde, architectuur, media.

Aanmelding

Vóór 1 februari 2015 moeten geïnteresseerde studenten zich aanmelden voor een van de twee zomercursussen. Als je tot de gelukkigen behoort die deze gratis zomercursus kan volgen, moet je een niveau-indicatietest afleggen waarna je een gedetailleerd programma ontvangt.

Data

De zomercursus in Zeist begint op maandag 13 juli en eindigt op zaterdag 1 augustus 2015.

De zomercursus in Gent begint op zondag 26 juli en eindigt op zaterdag 15 augustus 2015.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Hier staan de programma's van vorig jaar:

 

Zeist 2014 - Download PDF (690 KB)

 

Gent 2014 - Download PDF (4 MB)