Internationaal studeren

 

De vakgroep Neerlandistiek heeft een breed internationaal netwerk. Niet alleen komen studenten uit het buitenland hier aan de Károlyi Gáspár Universiteit in Boedapest studeren (vaak met een Erasmus Beurs) maar onze studenten kunnen ook, vaak met een beurs, in het buitenland studeren. Partneruniversiteiten bieden beurzen aan waarvan wij de aankondigingen publiceren op onze website en facebookpagina.

Zowel major- als minorstudenten van de Vakgroep Neerlandistiek komen voor een beurs het buitenland in aanmerking. De veertien Nederlandse, Vlaamse en Duitse partneruniversiteiten zijn:

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Rijksuniversiteit Leiden (RUL)

Universiteit Utrecht (UU)

Rijksuniversiteit Gent (RUG)

Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Hogeschool Gent

 

 

Erasmus Beurs

Het Erasmus Programma is een initiatief uit 1987 van de Europese Commissie voor het stimuleren van hoger onderwijs in de Europese Unie. Het Erasmus Programma was een onderdeel van het zogenaamde Leven Lang Leren Programma wat weer onder het SOCRATES programma valt. it liep in 2013 af waarna het Erasmus+ programma startte. Aan het Erasmus Programma doen alle lidstaten van de Europese Unie mee, inclusief IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije. Als je met een Erasmus Beurs Nederlands aan de Károli Gáspár Universiteit studeert, volg je een speciaal programma. Voor meer informatie, klik hier.

Zie ook Facebookpagina:Facebook.com/groups/Erasmus Budapest 2014/2015.

CEEPUS

De universiteiten waarmee wij een relatie hebben in Centraal Europa (CEEPUS: Central European Exchange Programme) zijn die van Wenen en Wroclaw. Ook Bulgarije, Kroatië, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië maken deel uit van dit netwerk. Voor meer informatie, klik hier.

Zomercursussen

Als student Neerlandistiek krijg je de mogelijkheid om in de zomer een aantal cursussen te volgen in het buitenland.

Voor meer informatie over de zomercursus van de Taalunie, klik hier.

Voor meer informatie over de zomercursus Comenius, klik hier.

 

(Taalunie& Comenius(Jaap heeft aanvraag ingediend; nog niets bekend)