Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Károli Gáspar Universiteit biedt een breed scala aan hoogwaardige opleidingen aan de hieronder genoemde instituten:

Instituut voor Kunst en Algemene Geesteswetenschappen
Institute of Arts Studies and General Humanities

Instituut voor Engels
Institute of English Studies

Instituut voor Duits en Nederlands
Institute of German and Netherlandic Studies

Instituut voor Geschiedenis
Institute of History

Instituut voor Hongaarse Linguïstiek, Literatuur en Cultuur
Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies

Instituut voor Oriëntaalse Talen en Cultuur
Institute of Oriental Languages and Cultures

Instituut voor Psychologie
Institute of Psychology

Instituut voor Sociale en Communicatie Wetenschappen
Institute of Social and Communication Sciences

Doctorale Opleiding voor Geschiedenis
Doctoral School of History

Leraren Training Centrum
Teacher Training Centre