Van 1 tot 12 juli vond op uitnodiging van onze afdeling de Comenius Zomercursus 2015 plaats, gefinancieerd door de Nederlandse Taalunie met steun van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Centraal-Europa. Veertig studenten uit elf verschillende landen kwamen naar Boedapest om zich tien dagen lang onder te laten dompelen in de Nederlandse taal, en daarnaast elkaar, de Hongaarse studenten en de stad te leren kennen.

Ondanks de zomerse hitte vonden elke ochtend taallessen plaats rondom het thema 'Taal van strijders en poëten'. Daarnaast werd het Joods Museum bezocht, evenals kunstenaarsstad Szentendre; vonden er lezingen plaats over Vlaamse politiek, straattaal, poëzie en geschiedenis, en werd ondertussen niet vergeten met elkaar te eten, te drinken en te ontspannen. De drie Vlaamse docenten (Kitty Sterkendries, Ilka Proot en Benjamin Bossaert) zorgden samen met één Nederlandse docente (Kirsten de Gelder) voor een grote mate van variatie in het lesaanbod.

Hopelijk zijn alle deelnemers gemotiveerd naar huis teruggekeerd - voor onze afdeling was het in ieder geval een prachtige gelegenheid studenten uit de hele regio te mogen ontvangen. Tot slot een speciaal woord van dank voor alle vrijwillige studenten van onze afdeling, zonder wier inzet, tijd, betrokkenheid en hulp de cursus niet had kunnen plaatsvinden.

(Jaap Faber (organisator), foto's Kitty Sterkendries)